Catholic secondary education and identity reformation in Zambia’s Southern Province: an outcome of a conflict of educational policy values or not?
Catholic secondary education and identity reformation in Zambia’s Southern Province an outcome of a conflict of educational policy values or not
PDF

Keywords

Identity
Catholic
academic
religious

Abstract

OPSOMMING

Hierdie artikel, “Katolieke sekondêre onderwys en identiteitsreformasie in Zambië se Suidelike Provinsie: ’n Gevolg van strydige waardes van onderwysbeleid of nie?”, is ’n uitvloeisel van ’n studie getitel “Katolieke sekondêre onderwys en identiteitsreformasie in Zambië se Suidelike Provinsie”. Die artikel dui aan dat sedert Katolieke skole in Zambië gevestig is, hulle deel van daardie land se onderwysvoorsiening uitmaak en oor die jare ’n goeie reputasie as verskaffers van onderwys van ’n goeie gehalte opgebou het. Sedert Zambië se onafhanklikwording in 1964 het Katolieke onderwys egter ’n ongewenste identiteitsverandering of -reformasie ondergaan, wat behels dat dit van Katolieke onderwyspraktyk, soos aanbeveel in Katolieke onderwysbeleid, afwyk. Kenners van Katolieke onderwys in Zambië en die Zambiese nasie erken die identiteitsverlies wat Katolieke skole sedert onafhanklikwording ondervind en gee hul ontevredenheid daarmee te kenne. Die betrokke kenners verwys slegs oorsigtelik na die probleem van identiteitsverlies wat Katolieke skole ondervind, wat tot gebrekkige insig in die probleem bydra. Die Zambiese nasie verwys slegs op spekulatiewe en onduidelike wyse na hierdie probleem, wat ook tot gebrekkige insig in die probleem van identiteitsverlies in Katolieke skole in die land bydra. Met verwysing na die argumente wat kenners van Katolieke onderwys oor hierdie probleem in Zambië aanvoer, is hierdie artikel gemoeid met die argumente wat Carmody (2007) aangaande die oorsake van ongewenste identiteitsreformasie in Katolieke skole aanvoer; die argumente word spesifiek met katolieke sekondêre skole in Zambië se Suidelike Provinsie in verband gebring met die doel om hulle te verifieer. Die artikel dui aan dat Carmody se argumente nie op Katolieke sekondêre skole in Zambië se Suidelike Provinsie van toepassing is nie en voer redes hiervoor aan. Die artikel gee ook ’n tentatiewe beskrywing van die ongewenste identiteitsreformasie wat Katolieke sekondêre skole in die Suidelike Provinsie ondervind en sluit af met ’n uiteensetting van die vier ware oorsake van ongewenste identiteitsreformasie in Katolieke sekondêre skole in Zambië se Suidelike Provinsie.

Sleutel woorde: identiteit, Katoliek, akademies. godsdienstig

 

ABSTRACT

This article sets out to reflect critically on the causes of undesired identity reformation that has occurred in Catholic secondary schools in Zambia’s Southern Province since the country gained independence from Britain in 1964. This critical reflection is necessitated by the fact that although scholars in the field of Catholic education and the Zambian people acknowledge the presence of undesired identity reformation in Catholic schools, this issue is presented in brief, speculative and indefinite terms. This is against a background where such schools have earned themselves a good reputation due to their provision of quality education to the Zambian people since independence. Catholics and other people concerned with the welfare of Catholic education have started to express their discontent with the identity reformation experienced by Catholic schools. This article, therefore, critically engages with Carmody’s (2007) contentions regarding the causes of undesired identity reformation in Catholic schools and relates them specifically to Catholic secondary schools in Zambia’s Southern Province in order to verify them. It is shown in this article that Carmody’s contentions are not relevant in explaining the causes of undesired identity reformation in Catholic secondary schools in Zambia’s Southern Province. As such, in stating the nature and the scope of the undesired identity reformation in Catholic secondary schools in Zambia’s Southern Province, the article highlights four genuine causes of undesired identity reformation. These four genuine causes are linked to a weakening of the “academic” and “religious” missions of Catholic schools, which contributes to their loss of Catholic education identity as recommended in Catholic education policy.

Key words: Identity;Catholic;academic;religious

https://doi.org/10.19108/KOERS.82.1.2279

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2017 Leonie Gysbertha Higgs