Over grote en kleine dingen – een bijbelse metafoor

Abstract

Het was in de afgelopen winter een bijzondere ervaring voor mij, om samen met Elaine Botha in haar gastvrije huis in Hamilton een aantal Nieuw-Testamentische gelijkenissen te lezen. Geduldig legde ze me daarbij uit, dat een gelijkenis vrijwel altijd is opgebouwd uit een menigte van metaforen, en dat, waar werkelijkheid en metafoor elkaar overlappen, er vanuit dit tussengebied nieuwe ervaringen kunnen ontstaan; impulsen die verder gaan dan wat oorspronkelijk in de metaforen was vervat. Daaraan denkend zou ik graag iets te berde willen brengen over een van de meest opmerkelijke gelijkenissen van Jezus, de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester, waaraan we in ons gezamenlijk leesrooster zelf nog niet toegekomen waren (Luc. 16:1-8).
https://doi.org/10.4102/koers.v76i1.3
PDF