“Sapere audite ...” Melanchthon – sestiende-eeuse humanis en belangrike reformator
“Sapere audite ...”  Melanchthon – sestiende-eeuse humanis en belangrike reformator - Victor E d'Assonville
PDF

Keywords

Melanchthon
sestiende-eeuse humanisme
Reformasie
brugbouer
geesteswetenskappe
sixteenth century humanism
Reformation
bridge builder
arts

Abstract

Opsomming

Terwyl Philipp Melanchthon allerweë in wetenskaplike kringe in Wes-Europa sowel as die VSA erkenning geniet vir sy reuse bydrae tot die Reformasie en die Westerse universiteitswese, is hy in sommige dele van die wêreld, ongelukkig ook in Suid-Afrika, taamlik onbekend. Dikwels verdwyn hy in die skadu van Luther en Calvyn. In eie reg was sy bydrae tot die hervorming van die kerk, sowel as die ontwikkeling van geesteswetenskappe en feitlik die volledige spektrum van wetenskappe in sy tyd egter só geweldig groot dat dit moeilik is om nie slegs in die oortreffende trap daarvan te praat nie. In hierdie artikel word doelbewus aandag aan die verhouding tussen sy rol as humanistiese geleerde in die sestiende-eeuse konteks en sy bydrae as kerkhervormer gegee, om sodoende meer insig oor die agtergrond van die komplekse reformasiegeskiedenis te bied.

Abstract

While Philip Melanchthon enjoys wide acclaim in scientific circles in Western Europe as well as the USA for his tremendous contribution to the Reformation and establishment of Western universities, he is unfortunately relatively unknown in some parts of the world, including South Africa. Often he recedes into the shadow of Luther and Calvin. In his own right his contribution to the sixteenth-century reformation of the church and the development of the Humanities – and in fact close to the entire spectrum of the sciences of his time – was so profound that it is hard not to acclaim him to the superlative degree. In this article, attention is deliberately given to the relationship between his role as humanistic scholar in the sixteenth century context and his contribution as church reformer, in order to provide more clarity on the context of the complexity of church reformation history.

 

https://doi.org/10.19108/KOERS.82.2.2359

https://doi.org/10.19108/KOERS.82.2.2359
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2017 Victor D 'Assonville