Editorial: KOERS Volume 82, No 2, 2017

Abstract

CALVYN EN 500 JARE REFORMASIE

Hierdie leerstuk, die regverdigmaking uit die geloof, was die hart (samevatting) van die godsdiens …

(Calvyn in sy brief aan Kardinaal Sadoletus, 1539.)

 

 

CALVIN AND 500 YEARS REFORMATION

That doctrine, then, justification by faith, was the highest part of the religion ...
(Calvin in his letter to Cardinal Sadolete, 1539.)

 

https://doi.org/10.19108/KOERS.82.2.2356

PDF Afrikaans
PDF English
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2017 Victor D'Assonville, Erik (H.H.) van Alten, Eric Kayayan