Professional development of newly appointed principals at public High Schools in Gauteng-matter of social justice
Professional development of newly appointed principals at public High Schools in Gauteng. Is social justice served? Johan Wiehahn, Pierre du Plessis
PDF

Keywords

newly-appointed principals
professional development
skills
induction programme
nuut aangestelde hoofde
professionele ontwikkeling
vaardighede
intreeprogram

Abstract

Abstract
Gauteng, the smallest province with the highest per capita income in South Africa, should not have any dysfunctional schools. As a province, Gauteng spends a large portion of their annual budget on education, thus the professional development of principals should be the central focus point of their education system. Principals should be equipped or have the necessary knowledge, skills and values with which to manage and lead an effective and efficient school. The aim of this paper is to determine what knowledge and skills newly-appointed high principals need to fulfil this function and if they have been a part of any induction programme designed to guide and equip successfully principals to manage their schools. The success of a high school principal is measured against a schools final Grade 12 results. 
Keywords: newly-appointed principals, professional development, skills, induction programme

Opsomming
Gauteng, die kleinste provinsie met die hoogste per capita inkomste in Suid Afrika, behoort geen disfunksionele skole te hê nie. As ‘n provinsie spandeer Gauteng ‘n groot deel van hul jaarlikse begroting op opvoeding, daarom moet die professionele ontwikkeling van hoofde die sentrale fokuspunt van die onderwysstelsel wees. Skoolhoofde behoort toegerus te word met kennis, vaardighede en waardes, om ‘n effektiewe en doeltreffende instelling te kan bestuur en te lei. Die doel van die navorsing is om vas te stel wat die behoeftes van nuutaangestelde skoolhoofde is, hetsy kennis en/of vaardighede. Het die nuutaangestelde hoofde aan enige intreeprogram deelgeneem om hulle toe te rus om ‘n skool suksesvol te bestuur? Die sukses van hoërskoolhoof word gemeet aan die skool se finale Gr 12 resultate.
Sleutelwoorde: nuutaangestelde hoofde, professionele ontwikkeling, vaardighede, intreeprogram.


https://doi.org/10.19108/KOERS.83.1.2336
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2018 Johan Wiehahn, Pierre Du Plessis