The Christian ethic of inclusive leadership within diastratic diversity: employing liminality as an analytical tool.
The Christian ethic of  inclusive leadership within diastratic diversity:  employing liminality as an analytical tool -Jennifer Slater
PDF

Keywords

Diastratic
diversity
variations
inclusiveness
leadership
reconciliation
alterity.

Abstract

Abstract

This article discerns the ingredients leadership ought to employ when it functions within the plurifactorial dimensions of the sociological, economic, political, cultural, religious and class  diversity. It discerns what qualities enable leadership to befriend and contain diastratic conditions present in a diverse living environment unique to the South African society. For analytical purposes, it employ the art of liminality  and the Christian ethic of inclusivity, so as to make provision for the variable situations, providing leadership with flexibility, and an openness to embrace the new, the unknown and uneventful elements of life.

Abstrak

Hierdie artikel besin die bestanddele wat leierskap in diens behoort te neem wanneer dit funksioneer binne die multifaktoriese dimensies van die sosiologiese, ekonomiese, politieke, kulturele, godsdienstige en klasverskeidenheid. Dit besin aan watter eienskappe leierskap in staat gestel moet word om die diastratiese toestande, teenwoording in die leefomgewing, uniek aan die Suid-Afrikaanse samelewing, te bevriend en te omvat. Vir analitiese doeleindes gebruik dit die kuns van liminaliteit en die Christelike etiek van inklusiwiteit om voorsiening te maak vir die veranderlike situasies, om leierskap met buigsaamheid te verskaf en om die nuwe, onbekende en onbeduidende elemente van die lewe te omhels.

https://doi.org/10.19108/KOERS.83.1.2320

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2018 Jennifer SLATER