A History of the Reformational Movement in Britain. II: The Post-World-War II Years to the end of the Twentieth Century
PDF

Keywords

neo-Calvinism
Reformational philosophy
Dooyeweerd
IARFA
Christian Studies Unit
WYSOCS
Britain

Abstract

Abstract

This paper looks at the development of neo-Calvinism in Britain during the period after World War II (WWII). Though the term neo-Calvinism is broad, the focus here will be on the Reformational strand associated with the approach of Kuyper, Dooyeweerd and Vollenhoven.

Keywords: neo-Calvinism, Reformational philosophy, Dooyeweerd, IARFA, Christian Studies Unit, WYSOCS, Britain


Opsomming

Hierdie artikel kyk na die ontwikkeling van neo-Calvinisme in Brittanje gedurende die tydperk ná die Tweede Wêreldoorlog. Alhoewel die term neo-Calvinisme breed is, is die fokus hier op die Reformatoriese Strand wat saamhang met die benadering van Kuyper, Dooyeweerd en Vollenhoven.

Sleutelwoorde: neo-Calvinisme, Reformatories filosofie, Dooyeweerd, IARFA, Christian Studies Unit, WYSOCS, Brittanje

https://doi.org/10.19108/KOERS.81.1.2251

https://doi.org/10.19108/KOERS.81.1.2251
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2016 Steve Bishop