Resensie: Soos Familie: Stedelike huiswerkers in Suid-Afrikaanse tekste. Ena Jansen. Protea Boekhuis: Pretoria. 2015. Slapband. 574 pp. ISBN: 978 1 86919 953 1.